• slidebg1

Amacımız:
Kur’an Çalışmaları Vakfı, Kur’an-ı Kerim’in evrensel ve tarih üstü mesajını, asli ilke ve amaçlarını Kur’an metni ve Hz. Peygamberin sahih sünnetinden hareketle hayata taşımayı, metnin yorumunda öncelikle onun kullandığı dile ve indiği tarihi şartlara dair bilgileri esas almayı, bu bilgilerden yola çıkarak ayetlerin anlamlarını elden geldiğince doğru belirlemeyi, daha sonra Kur’an’ın mesaj ve ilkelerini metnin bütünlüğünü gözeterek ortaya koymayı, onun Hz.Peygambere indiği zamanki tazeliğini ve dinamizmini insanlara hissettirmeyi, bütün bunları değişim ve gelişim karşısında realiteyi gözeten yeni, doğru ve diri bir yorumla gerçekleştirmeyi imkan nispetindekarşılamak amacıyla kurulmuştur.
Öncelikli Çalışma Programı:
Vakıf, öncelikli çalışma olarak Kur’an Kelime ve Kavramlarının ele alınıp incelenmesini,ardındann hem kaynak hem de hedef dili eniyi yansıtan bir Kur’an Meâli yapılmasını,bundan sonra da Konulu Tefsir yazılmasını planlamaktadır.

Hedefleri:
Vakıf, kuruluş amacı doğrultusunda;
a)- Kur’an merkezli ilmi araştırma alanlarını tespit etmeyi
b)- Bu çalışma alanlarına ve belirlenen konulara uygunaraştırmacıları bulmayı
c)- Konularının uzmanı olan kişilere projeler hazırlatıpbunları gerçekleştirmeyi
d)- Kur’an’la ilgili çalışma ve araştırma yapacak kişi, kadrove kurumları desteklemeyi
e)- Kur’an alanında ilmi ve güncel konuların tartışıldığıkonferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel ve kültürelfaaliyetlerde bulunmayı

f)- Yapılan araştırma ve çalışmaları yayınlayıp kamuoyuyla paylaşmayı
g)- Kur’an araştırmaları alanında faaliyet gösteren diğerkişi ve kurumlarla görüşmeyi, gerektiğinde onlarla ortak
faaliyetlerde bulunup çalışmalar yapmayı
h)- İstekli insanlara başta Kur’an ilimleri olmak üzere
ihtiyaç duydukları dinî bilgileri vermeyi, bunu ilim ehlininyapacağı derslerle gerçekleştirmeyi,böylece arzulu insanları doğru bilgiyle donatmayı hedeflemekte ve bunları hayata geçirmeyi istemektedir.